Gạch lỗ thủng, cao 190 mm

Gạch lỗ thủng, cao 190 mm

Có thể đan cốt thép, đổ cột bê tông âm tường.

Xem thêm

Có thể đan cốt thép, đổ cột bê tông âm tường.

Xem thêm

Có thể đan cốt thép, đổ cột bê tông âm tường.

Xem thêm

Dự án

Khách hàng - đối tác

X
Đặt câu hỏi với chúng tôi !